Privacystatement

Business Post West-Brabant is onderdeel van WVS. Vandaar dat het privacybeleid van WVS hier van toepassing is.

Privacyverklaring WVS

WVS-groep (hierna: WVS of wij/we/ons/onze) is onderdeel van een gemeenschappelijk regeling van negen gemeenten. Als leerwerkbedrijf helpen wij mensen bij hun ontwikkeling. Dit doen we door het aanbieden van begeleiding, werk, opleiding en training.

WVS hecht grote waarde aan de privacy van haar medewerkers, klanten, partners en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van onze medewerkers, klanten, partners en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens wij verzamelen, wanneer wij deze verzamelen, waarom wij deze verzamelen en met wie wij deze eventueel delen. Zo snap je precies hoe wij werken.

Wij houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige (privacy)wet- en regelgeving.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van onze medewerkers, klanten, partners en bezoekers die WVS verzamelt en verwerkt van haar website. Onder WVS wordt in dit verband tevens verstaan de private (dochter-)ondernemingen, te weten Propeople Holding BV, Flexkompaan BV en WVS Facilitair BV, alsmede de stichtingen waarvoor medewerkers van WVS bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, te weten de stichting Werkwijs West-Brabant en de stichting Op Weg Naar Werk.

Contactgegevens

Bezoekadres: Bosstraat 81, 4704 RL Roosendaal
Postadres: Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal
Telefoonnummer: 0165 – 59 65 00
E-mailadres: info@wvs.nl

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is te bereiken via: FG@wvs.nl of via het algemene telefoonnummer.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die met ons worden gedeeld in onze dagelijkse rol als leerwerkbedrijf, en via onze website wanneer het contactformulier wordt gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens via onze website – informatieaanvragen/contactformulier

Als je als bezoeker van de website met behulp van het contactformulier informatie opvraagt of een vraag of opmerking deelt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • naam
  • e-mailadres

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie of het beantwoorden van jouw vraag of opmerking.
Als je via onze website solliciteert naar een vacature, vragen wij jouw:

  • naam;
  • e-mailadres;
  • cv.

Al deze informatie wordt bewaard tot één maand na invulling van de vacature of langer in overleg met jou.

Digitale nieuwsbrieven

Ontvang je van ons een digitale nieuwsbrief, dan worden jouw contactgegevens bewaard zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Je kunt je dan afmelden door gebruik te maken van de in de nieuwsbrief vermelde link.

Verwerking van persoonsgegevens in onze dagelijkse rol als leerwerkbedrijf

Als leerwerkbedrijf – waarbij wij de rol hebben van werkgever, detacheerder, trainer, opleider en begeleider – verwerken wij persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk vanwege wettelijke verplichtingen die gelden voor een werkgever of die voortvloeien uit de Participatiewet. Verder zijn deze in bepaalde gevallen noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst, bijvoorbeeld bij detacheringen.

De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of als hier wettelijke verplichtingen voor gelden.

Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

Wij maken geen gebruik van individuele, geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Dat doen we om de website beter te laten werken en het gebruikersgemak te verhogen. Verder verzamelen wij informatie over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Dit doen wij met behulp van functionele en analytische cookies (Google Analytics).

Ook maken we gebruik van tracking cookies, ook wel marketingcookies genoemd. Dit zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden.
Voor het gebruik van tracking cookies vragen wij jou om toestemming bij het bezoeken van onze website.

Je kunt overigens altijd je cookie-instellingen in je webbrowser wissen of aanpassen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verzameld via onze website worden niet met derden gedeeld.

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in onze rol als leerwerkbedrijf worden, indien noodzakelijk, gedeeld met (gemeentelijke) instanties en opdrachtgevers. Dit doen wij op basis van wettelijke verplichtingen of anders alleen met jouw toestemming.

Hierbij geldt altijd dat er niet meer persoonsgegevens worden gedeeld dan strikt noodzakelijk.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

1. Gegevens verzameld via onze website

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit betekent voor:

  • informatieaanvragen/contactformulieren: tot drie maanden na de aanvraag;
  • sollicitaties via de website: tot één maand na de invulling van de vacature of langer in overleg met jou.

2. Gegevens die wij verwerken in onze rol als leerwerkbedrijf

Ook hier bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hiervoor gelden wettelijk bewaartermijnen.

Zijn jouw persoonsgegevens veilig?

Om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of verlies, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden met regelmaat geëvalueerd en geactualiseerd.

Worden jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen we je hiervan op de hoogte stellen via de privacyverklaring.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd het recht – met redelijke tussenpozen – om ons te vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens wij van jou verwerken. Nadat je deze persoonsgegevens hebt kunnen inzien, en aanleiding toe blijkt te zijn, kun je vragen om deze te laten corrigeren of wissen. Daarnaast kun je vragen de verwerking van je persoonsgegevens te laten blokkeren. Het blokkeren of wissen van persoonsgegevens is alleen mogelijk als er voor de verwerking geen contractuele of wettelijke verplichting is. Als de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op basis van jouw toestemming, kun je deze toestemming altijd intrekken. Om gebruik te maken van je rechten, kun je contact met ons opnemen via FG@wvs.nl.

Klachten?

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet rechtmatig is of dat de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan niet correct is, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van privacywet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kun je vinden op de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen?

Wij hechten grote waarde aan jouw mening. Heb je vragen en/of opmerkingen over de manier waarop WVS met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je contact met ons opnemen via FG@wvs.nl.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 september 2018. Je vindt de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op de website www.businesspostwestbrabant.nl.